Thứ bảy 16/02 . 2019

Trong tập 12 bộ phim "Yêu thì ghét thôi", Du bắt đầu công việc bảo vệ tại một khách sạn 5 sao.
3 bài viết

Tin tức

Trong tập 12 bộ phim Yêu thì ghét thôi, Du (Đình Tú đóng) dở thói côn đồ, hành hung khách VIP...
Trong tập 11 bộ phim Yêu thì ghét thôi, mối quan hệ của Du (Đình Tú đóng) và Kim (Phanh Lee...
Yêu thì ghét thôi vẫn tiếp diễn một cách đơn giản và nhẹ nhàng như thế ngay cả khi mâu thuẫn...
Google