Thứ năm 17/01 . 2019

Người cao tuổi dễ mắc bẫy chia sẻ tin giả trên Facebook
2 bài viết

Tin tức

Nghiên cứu không đưa ra kết luận về lý do người dùng lớn tuổi thường chia sẻ những tin giả...
Bộ phận người dùng trên 65 tuổi, những người sử dụng Internet muộn, chia sẻ nhiều hơn gấp đôi...
Google