Thứ hai 17/12 . 2018

Livetream cùng Bảo Anh - Khắc Hưng tại "Gương mặt showbiz"
2 video

Google