Thứ tư 20/03 . 2019

Kênh nước xanh bỗng chuyển màu đen kịt, cá chết trắng
2 bài viết

Tin tức

Dọc kênh hào Thành cổ Vinh nước đen ngòm, cá chết trắng kênh.
Cả tuyến kênh đều có màu đen như mực.Cá trong kênh chết rất nhiều, nổi kín mặt nước.Nước trong...
Google