Thứ tư 20/03 . 2019

Dự án tỷ đô sa lầy của PVN ở Venezuela
9 bài viết

Nổi bật

Bất ngờ thay đổi cơ cấu góp vốn .Trong một báo cáo gửi Thủ tướng vào tháng 8/2010 về xem xét...
Tình hình hoạt động của các dự án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được Bộ Công...
Nhiều dự án đầu tư của PVN ra nước ngoài thua lỗ.Phớt lờ cảnh báo.Hội đồng Thành viên PVN vừa...
Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn chính thức nhậm chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)...

Tin tức

Google