Thứ bảy 23/03 . 2019

Câu trả lời của Tóc Tiên khiến Kim Jong Kook và Haha phải từ bỏ ý định.
2 bài viết

Tin tức

Nghe Tóc Tiên nói có vẻ "mát tai", Haha lập tức tưởng tượng ra cảnh mình cùng Tóc Tiên và Jong...
Jong Kook hỏi Tóc Tiên nếu mình và Haha ra mắt ở Việt Nam thì sẽ thế nào?.Tóc Tiên thì cũng...
Google