Thứ hai 17/12 . 2018
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba...
- Sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...
Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Cuba gửi...
Các nhà ngoại giao Cuba hô khẩu hiệu, đập bàn và yêu...
Google