Thứ tư 26/06 . 2019
Cắm sạc qua đêm, lạm dụng sạc không dây, sử dụng cáp...
Google